برخی از افراد جامعه گمان می کنند اگر مال متعلق به فرد دیگری را با تنظیم قولنامه به فروش برسانند مرتکب جرم نشده و مورد پیگیری قضایی قرار نخواهند گرفت. اما این یک باور کاملا غلط در میان برخی از افراد جامعه می باشد. فروش مال غیر بدون داشتن وکالت نامه رسمی و رضایت کامل ایشان تحت عنوان فروش مال غیر قرار گرفته و قابلیت پیگیری قضایی را دارد.

در دعاوی فوق، شاکی پرونده (مالک اصلی مال) می تواند تحت عنوان فروش مال غیر با قولنامه از مجرمین شکایت کند. توجه داشته باشید که خریداران مال در پرونده های فروش مال غیر نیز در شرایطی مجرم شناخته می شوند. در ادامه حکم خریدار در پرونده فروش مال غیر با قولنامه و سایر نکات مهم و مرتبط با این ادعا را بررسی خواهیم کرد.

حکم قضایی فروش مال غیر با قولنامه

حکم قضایی فروش مال غیر با قولنامه:

در ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی شما می توانید مجازات در نظر گرفته شده برای جرم فروش مال غیر را به طور کامل بررسی نمایید. بر طبق این ماده فرد انتقال دهنده یا فروشنده مال غیر در صورتی که بداند این مال برای فرد دیگری می باشد و به صورت غیر قانونی برای انتقال آن اقدام نماید، کلاهبردار شناخته شده و محکوم می شود.

در قانون سال ۱۳۹۰، صفت متقلب برای فروشندگان مال غیر در نظر گرفته شد. همچنین علاوه بر مواردی مثل رد مال، تادیه خسارت و ...، ضمانت اجرای کیفری برای فرد مجرم پیش بینی شده است.

ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی:

هر فردی اگر به وسائل تقلبي متوسل شود، براي اين كه بتواند مقداري از مال دیگری را ببرد يا از راه حيله مردم را به وجود شركت ها و يا‌ تجارت ها و يا كارخانه‌ های موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور كند يا به امور غير واقعی اميدوار كند يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقعی بترساند و يا اسم و عنوان يا سمت مجعول اختيار نمايد و  از طریق تحت عنوان مزبوره وجوه يا اسناد و بليط‌ها و ....

و امثال آن را به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگران را بخورد به حبس تأديبي پرداخت غرامت و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. حبس تادیبی در نظر گرفته شده برای این افراد می تواند به دوسال برسد و جریمه نقدی ایشان نیز حدود  پنجاه الی پانصد تومان خواهد بود.

خریدار در فروش مال غیر با قولنامه

حکم خریدار در فروش مال غیر با قولنامه:

حکم صادر شده از سوی مرجع قضایی برای فرد خریدار وابسته به شرایط ایشان در هنگام خرید مال غیر می باشد. به طور کلی شرایط خریدار مال غیر در دو بعد مختلف بررسی می شود.

- آگاهی خریداری نسبت به مالکیت جعلی فروشنده مال غیر:

در صورتی که خریدار نسبت به جاعل بودن فرد فروشنده آگاهی نداشته باشد یا به عبارت بهتر جاهل باشد، می تواند به عنوان متضر جرم طرح دعوای کیفری نماید. در این شرایط خریدار مجرم شناخته نشده و میتواند برای ضرر و زیانی که به او وارد شده است به مراجع قضایی شکایت کند. اما توجه داشته باشید که در این شرایط فرد خریدار برای اثبات حسن نیت خود باید بعد از آگاهی نسبت به خرید مال غیر، در اسرع وقت نسبت به عودت مال به صاحب آن اقدام نماید.

- عدم آگاهی خریدار نسبت به مالکیت جعلی فروشنده مال غیر:

در صورتی که خریدار نسبت به مالکیت جعلی فروشنده آگاهی داشته باشد و باز هم نسبت به خرید مال غیر اقدام نماید، شریک جرم محسوب شده و به حکم صادر برای بایع محکوم می شود. توجه داشته باشید که در این شرایط امکان ارائه دادخواست برای جبران زیان های وارده وجود ندارد.همچنین فرد خریدار به حکم صادره برای فروشنده مال غیر محکوم می گردد.

ابطال قولنامه در فروش مال غیر

نحوه ابطال قولنامه در فروش مال غیر:

برای شکایت از پرونده فروش مال غیر با قولنامه در ابتدا مالک اصلی مال باید مدارک اثبات هویت شخصی خود را به همراه سند مالکیتی که محرز کننده مالکیت وی بر مال باشد باید به مرجع قضایی ارائه دهد. در ادامه مالک اصلی باید مدارک مربوط به معامله فروش مال غیر را به دادگاه تحویل دهد.

توجه داشته باشید که مالک اصلی مال ضمن پیگیری شکایت کیفری فروش مال غیر در دادگاه می تواند دادخواست حقوقی خود مبنی بر ابطال قولنامه تقلبی صادر شده را نیز مطرح نماید. توجه داشته باشید زمانی این پرونده در مرجع قضایی قابل پیگیری می باشد که مالک اصلی مال نسبت به اقدام انتقال دهنده جاهل بوده باشد. در غیر این صورت مالک اصلی نیز به عنوان معاون وقوع جرم شناخته می شود.

بیشتر بخوانید: چگونه می توان فروش مال غیر را اثبات ‏کرد؟

دادخواست مرتبط با ابطال قولنامه

نمونه دادخواست مرتبط با ابطال قولنامه:‌

خواهان: .............

خوانده: ..............

وکیل یا نماینده قانونی: ...............

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله فروش مال غیر میان خوانندگان و همچنین ابطال سند رسمی شماره ............... تنظیم در دفترخانه شماره ............ به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم بر ............ ریال

دلایل و منضمات دادخواست فروش مال غیر

دلایل و منضمات دادخواست:

کپی مصدق مبایعه نامه شماره .............. مورخ ..............، کپی مصدق استشهادیه شهود، عنداللزوم استماع شهادت شهود، تقاضای استعلام ثبتی

ریاست محترم دادگاه ................

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب .............. در مقام خواهان دعوا باستحضار می رساند: بنده مطابق با مبایعه نامه شماره .............. مورخ .............. یک قطعه زمین واقع در ............. را به مبلغ ................. از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام. بعد از گذشت مدت زمان قابل توجهی از انجام معامله، متوجه گردیدم که خوانده .........، ملک فروخته شده به اینجانب را بموجب سندی رسمی با شماره ............ در تاریخ .............. به خوانده ردیف دوم .................. انتقال داده است و بدین سبب به حقوق قانونی اینجانب تعرض نموده اند.

فلذا مطابق با عرایض تقدیمی، مستندا به مواد ............ قانون مدنی و هم چنین مواد ............... قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق با خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: وکالت در فروش مال غیر ‏منقول

تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل در حامیان عدالت

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞

[xyz-ihs snippet="forooshemalegheyrbagholname"]

تماس فوری رایگان

با وکیل های پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک ملکی

وکیل پایه یک خانواده

وکیل پایه یک کیفری

وکیل پایه دعاوی مالی

وکیل پایه دعاوی تجاری

با 10 خط ویژه از شنبه تا چهارشنبه پاسخگوی شما هستیم

حامیان عدالت

گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.