قبول دعاوی خانواده

اهمیت حفظ و تقویت بنیان خانواده در نزد قانونگذار سبب شده است تا تدوین قواعدی در جهت حمایت از این بنیان ضروری شود. افزایش شمول دعاوی خانوادگی در دادگاه‌ها نیز نشانگر آن است که کانون خانواده نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای نیز هست. به همین دلیل، در طی سال‌های اخیر قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده و مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی در آن تدوین شده است.

انواع دعاوی خانوادگی

دادگاه صالح دعاوی خانوادگی

نقش وکلای خانواده در دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

منظور از دعاوی خانوادگی به طور کلی آن قسم از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می‌شود. بر این اساس، هر گونه دعوایی که در دادگاه مطرح می‌شود و مربوط به افراد به عنوان عضوی از کانون خانوادگی است، نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که زن و مردی به عقد هم در می‌آیند، یک‌سری از حقوق و تکالیف به عهده آنها قرار می‌گیرد که در صورت عدم انجام آنها، دعوای خانوادگی مطرح می‌شود. یا مثلاً، زمانی که والدین صاحب فرزند می‌شوند، تنظیم روابط آنها با فرزندانشان جزء روابط خانواده محسوب می‌شود.

انواع دعاوی خانوادگی

اخیراً، قانونی در جهت حفاظت و تقویت بنیان خانوادگی به تصویب رسیده است که "قانون حمایت خانواده" نام دارد. همان‌گونه که از نام این قانون مشخص است، حمایت از خانواده و به نظم در آوردن روابط خانوادگی و جلوگیری از دعاوی خانوادگی هدف از تصویب این قانون است. به همین دلیل، در ماده ۴ این قانون، دعاوی خانوادگی و انواع آن بیان شده است. بر اساس این ماده، انواع دعاوی خانوادگی عبارتند از:

نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن

در صورتی که یکی از طرفین نامزدی را بدون دلیل موجه بر هم زند، طرف دیگر می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از این اقدام دعوای خانوادگی مطرح کند.

نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

این دعاوی شامل موضوعات مربوط به ازدواج دائم، ازدواج موقت و دریافت اجازه نکاح از سوی والدین یا سرپرست قانونی می‌شود.

شروط ضمن عقد نکاح

این دعاوی به بررسی و اجرای شروطی می‌پردازد که در ضمن عقد نکاح توسط زوجین توافق شده است.

ازدواج مجدد

این دعاوی مربوط به شرایط و مقررات ازدواج مجدد و مواردی است که مرد می‌خواهد با وجود داشتن همسر اول، مجدداً ازدواج کند.

جهیزیه

این دعاوی شامل مسائل مربوط به تهیه، نگهداری و بازگشت جهیزیه در صورت بروز اختلافات زناشویی است.

مهریه

این دعاوی شامل مطالبه و پرداخت مهریه در صورت درخواست زوجه است.

نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

این دعاوی به بررسی و تعیین میزان نفقه زوجه و اجرت‌المثل خدماتی که زن در طول زندگی زناشویی ارائه داده است، می‌پردازد.

تمکین و نشوز

ین دعاوی شامل موضوعات مربوط به تمکین زوجه از زوج و نشوز (سرپیچی) زوجه از انجام وظایف زناشویی است.

طلاق، رجوع از طلاق، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

این دعاوی شامل انواع مسائل مربوط به طلاق و پایان دادن به رابطه زناشویی است.

حضانت و ملاقات طفل

این دعاوی به تعیین حضانت و حق ملاقات والدین با کودک پس از جدایی می‌پردازد. نسب: این دعاوی به تعیین و اثبات نسب کودک از والدین مربوط می‌شود.

ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

این دعاوی به مسائل مربوط به ولایت قهری، قیمومت و اداره اموال افراد محجور می‌پردازد.

رشد، حجر و رفع آن

این دعاوی شامل انواع مسائل مربوط به طلاق و پایان دادن به رابطه زناشویی است.

نفقه اقارب

این دعاوی به تعیین و پرداخت نفقه بستگان نزدیک مانند والدین، فرزندان و همسران می‌پردازد.

امور راجع به غایب مفقودالاثر

این دعاوی شامل مسائل مربوط به افراد غایب مفقودالاثر و مدیریت اموال و دارایی‌های آنها است.

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

این دعاوی به تعیین سرپرستی و حمایت قانونی از کودکان بی‌سرپرست می‌پردازد.

اهدای جنین

این دعاوی شامل مسائل حقوقی مربوط به اهدای جنین و حقوق و تکالیف والدین جدید است.

تغییر جنسیت

این دعاوی به مسائل حقوقی و قانونی مربوط به تغییر جنسیت افراد می‌پردازد.

بهترین وکلای دعاوی خانوادگی

دادگاه صالح دعاوی خانوادگی

برای بررسی دعاوی خانوادگی، دادگاه خانواده به عنوان مرجع صالح تعیین شده است. این دادگاه‌ها با توجه به تخصص و تجربه در مسائل خانوادگی، بهترین مکان برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خانوادگی هستند. از جمله ویژگی‌های دادگاه خانواده می‌توان به تخصص قضات در مسائل خانوادگی و آشنایی با قوانین حمایت خانواده اشاره کرد.

نقش وکلای خانواده در دعاوی خانوادگی

وکلای خانواده با تجربه و تخصص خود می‌توانند در حل و فصل دعاوی خانوادگی نقش بسیار مهمی ایفا کنند. این وکلا با آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به خانواده، می‌توانند به موکلان خود در تمامی مراحل دعاوی خانوادگی کمک کنند. از تنظیم دادخواست تا حضور در دادگاه و پیگیری امور مربوط به حقوق خانواده، وکلای خانواده همراه و راهنمای موکلان خود هستند. گروه وکلای حامیان عدالت با داشتن تیمی از وکلای متخصص در امور خانواده، خدمات گسترده‌ای را در این زمینه ارائه می‌دهد. این گروه با ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم وکالت‌نامه‌ها و پیگیری دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های صالح، به افراد کمک می‌کند تا به بهترین نتیجه ممکن در دعاوی خود دست یابند.

نتیجه‌گیری

دعاوی خانوادگی به دلیل پیچیدگی‌ها و اهمیت بسیار بالا، نیازمند توجه ویژه و حمایت حقوقی مناسب هستند. قانون حمایت خانواده با هدف تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی به تصویب رسیده است. گروه وکلای حامیان عدالت با تخصص و تجربه خود در زمینه دعاوی خانوادگی، آماده است تا به افراد در این دعاوی کمک کند و از حقوق آنها دفاع کند. با بهره‌گیری از خدمات وکلای متخصص، می‌توان به حل و فصل سریع‌تر و عادلانه‌تر دعاوی خانوادگی دست یافت.

حامیان عدالت

گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.